Lidgelden (inclusief ongevallenverzekering) voor de recreatiegroepen 2022-2023

Kleuterturnen

Kleuters 1 + ouder (1 uur)

55€ / lessenreeks van 10 lessen

Kleuters 2 (1 uur/ week)

165€

Kleuters 3 gemengd 2x (2.5 uur/week)

280€

Gymnastiek

Gymstars 2x (3 uur/week)

300€

Gymtopia 2x (3 uur/week)

300€

Gymtopia 2x (4 uur/week)

350€

Gymtopia 3x (6 uur/week)

475€

TTM 2x (4 uur/week)

380€

TTJ3 2x (3 uur/week)

300€

TTJ4 2x (4 uur/week)

350€

Volwassengym (1+1/4 uur/week)

200€

Onderhoudsgymnastiek (1 uur/week)

200€

Seniorengym (1+1/4 uur/week)

55€ per 10 beurten

Trampoline 1x (2 uur/week)

260€

Tumbling recrea (4 uur/week)

350€

Dans

Kleuterballet (1 uur/week)

175€

Ballet/kidsdance (1 uur/week)

175€

Ballet (1+1/4 uur/week)

200€

Ballet middelbaar (1+1/4 uur/week

200€

Freerunning

Beginners/ Gevorderden (1.5 uur/week)

220€

Yoga

Yoga (1 uur/week)

40€ per 5 beurten + eenmalig 15€ verzekering (geldig voor een volledig jaar)

Weetjes over het lidgeld

  1. Lidgelden worden bij de inschrijving online betaald voor een gans jaar. In uitzonderlijke gevallen en na aanvraag via mail kan het lidgeld opgesplitst worden in twee delen. De online betalingen lopen via een betalingssysteem ‘Mollie’ genaamd.

  2. Starten kan op ieder moment van het schooljaar , de lidgelden worden maar 1 maal aangepast namelijk na de Kerstvakantie.

  3. Het lidgeld omvat een vast deel voor administratiekosten en een deel lesgeld.

  4. Bij langdurige afwezigheid waardoor er geen training kan gevolgd worden (minimum 8 weken en een medisch attest) kan het bestuur besluiten om een deel van het lidgeld terug te betalen. Het betreft dan een deel van het gedeelte ‘lesgeld’. Dit bedrag zal in verhouding staan tot de duur van de afwezigheid / totaal aantal voorziene lesweken.

  5. Wanneer een lid gedurende het jaar stopt bij OTV, wordt geen lidgeld terugbetaald.

  6. Trainingen gedurende de zomerperiode zijn apart te betalen. Je kan terecht bij de trainers voor de juiste gegevens. Een betalingsuitnodiging zal bezorgd worden in september / oktober.

  7. De gemeente Eke-Nazareth voorziet een vergoeding voor een eerste inschrijving bij een sportclub uit Eke-Nazareth. Meer info vind je hier: https://www.nazareth.be/lid-van-jeugdvereniging