Lidgelden (inclusief ongevallenverzekering) voor de recreatiegroepen 2019-2020:

(de lidgelden zijn licht gewijzigd ten opzichte van vorig turnjaar omwille van een verhoogde bijdrage aan Gymfed)

Kleuterturnen

Kleuters 1 + ouder (1 uur)

50€ / lessenreeks van 10 lessen

Kleuters 2 (1 uur/ week)

145€

Kleuters 3 meisjes 1x (1.5 uur/week)

200€

Kleuters 3 meisjes 2x (3 uur/week)

265€

Kleuters 3 jongens 2x (2 uur /week)

235€

Gymnastiek

Basis 1x (1.5 uur/week)

200€

Basis 2x (3 uur/week)

265€

AGD / AGH 2x (4 uur/week)

315€

AGH 3x (5 uur/week)

355€

Volwassengym (1 uur/week)

170€

Seniorengym

5 beurtenkaart: 25€ + 15€ verzekering

Trampoline 2x (3 uur/week)

265€

Tumbling recrea (4 uur/week)

315€

Dans

Kleuterballet (45 min/week)

135€

Ballet/kidsdance (1 uur/week)

160€

Freerunning

Beginners/ Gevorderden (1.5 uur/week)

200€

Combinaties

1 uur dans + extra uur dans / andere combinaties

10% korting

Weetjes over het lidgeld

  1. Lidgelden worden bij de inschrijving online betaald voor een gans jaar. In uitzonderlijke gevallen en na aanvraag via mail kan het lidgeld opgesplitst worden in twee delen. De online betalingen lopen via een betalingssysteem ‘Mollie’ genaamd.

  2. Starten kan op ieder moment van het schooljaar , de lidgelden worden maar 1 maal aangepast namelijk na de Kerstvakantie.

  3. Het lidgeld omvat een vast deel voor administratiekosten en een deel lesgeld.

  4. Bij langdurige afwezigheid waardoor er geen training kan gevolgd worden (minimum 8 weken en een medisch attest) kan het bestuur besluiten om een deel van het lidgeld terug te betalen. Het betreft dan een deel van het gedeelte ‘lesgeld’. Dit bedrag zal in verhouding staan tot de duur van de afwezigheid / totaal aantal voorziene lesweken.

  5. Wanneer een lid gedurende het jaar stopt bij OTV, wordt geen lidgeld terugbetaald.

  6. Trainingen gedurende de zomerperiode zijn apart te betalen. Je kan terecht bij de trainers voor de juiste gegevens. Een betalingsuitnodiging zal bezorgd worden in september / oktober.

  7. De gemeente Eke-Nazareth voorziet een vergoeding voor een eerste inschrijving bij een sportclub uit Eke-Nazareth. Meer info vind je hier: https://www.nazareth.be/lid-van-jeugdvereniging