Algemene informatie

Toelage sportvereniging

Beste sport- en jeugdvereniging,

 

Het gemeentebestuur kent een toelage toe aan kinderen en jongeren die zich voor het eerst bij een erkende jongerenvereniging of een vereniging met erkende jongerenwerking inschrijven, tot het jaar waarin ze 16 jaar worden.

De werkwijze die we steeds hiervoor hanteerden was dat zowel de aanvrager als de vereniging samen het formulier invulden en vervolgens indienen bij team jeugd ter goedkeuring.

 

Om het administratief makkelijker te maken, kan de aanvrager vanaf nu het online formulier invullen op de website: https://www.nazareth.be/subsidie-lidgeld

Via dit formulier hebben we voldoende gegevens om de toelage al dan niet toe te kennen en zorgt het voor minder administratieve opvolging voor uw vereniging.

Belangrijk hierbij is dat de aanvrager een betalingsbewijs toevoegt van het lidgeld.
Hou hier dus rekening mee als u het lidgeld cash van de ingeschrevene ontvangt en voorzie een betalingsbewijs.

 

Uiteraard kan er ook nog steeds gebruik gemaakt worden van het oorspronkelijke invulformulier die u ook terug kan vinden op de website: https://www.nazareth.be/lid-van-jeugdvereniging

 

Indien u nog vragen heeft, aarzel niet mij te contacteren.

 

Met vriendelijke groeten

 

Lien Renaux

Deskundige jeugd

lokaal bestuur Nazareth

Dorp 1, 9810 Nazareth

T 09 382 82 64 – lien.renaux@nazareth.be

www.nazareth.be