Het ABC van OTV!

Opgelet! Dit jaar komt een nieuwe regel in ons clubreglement!

 1. Indien de gymnast minder dan 50% in eerste trimester aanwezig is op de trainingen gaan we ervan uit dat er onvoldoende interesse is en geven we de plaats vrij aan personen die op de wachtlijst staan. 

Voor de training:

 1. Alle gymnasten worden 5 minuten voor de start van de trainingen in de sporthal verwacht. Zo kan iedereen tijdig beginnen!
 2. Alle gymnasten zijn verondersteld gepaste kledij aan te hebben tijdens de training. Meer informatie hierover bevindt zich hier.
 3.  Bij het toekomen in de zaal kan je de schoenen onderaan de kastjes plaatsen, in de hal aan de valkuil. In de kastjes zijn grotere vakjes voorzien om rugzakken en sporttassen op te bergen. We houden de kasten graag vrij, om rommel te vermijden.
 4. Als lid van onze vereniging ben je verzekerd bij de GYMFED. Je bent pas verzekerd als je lidgeld betaald is.
 5. Ouders worden verondersteld hun kind tot in de sportzaal te begeleiden en na te gaan of er al dan niet les is. Door onvoorziene omstandigheden(ziekte, ongeval…) is het mogelijk dat een les niet kan doorgaan.

Tijdens de training:

 1. Het is verboden voor niet-leden om de toestellen te gebruiken of om in de ‘turnzone’ te komen.

 2. Tijdens de training wordt verwacht van de gymnasten dat ze de trainer helpen bij het opstellen en opruimen van de turntoestellen! Als iedereen helpt kunnen de gymnasten sneller turnen.

 3. Om de trainingen vlot te laten verlopen en de kinderen geconcentreerd te laten trainen, wordt er aan de ouders/begeleiders gevraagd snel de zaal te verlaten na het afzetten van de kinderen. 
 4. Er worden GEEN grote pauzes voorzien! Gymnasten nemen dus geen eten mee naar de zaal. Eten in de zaal is dan ook verboden. Er zijn wel kleine pauzes voorzien waarin de gymnast een slokje water mag drinken. Enkel hervulbare flessen worden toegestaan. Geen PMD bij OTV! Drinken kan enkel aan de kastjes.

Na de training:

 1. Je blijft niet langer dan noodzakelijk hangen in de kleedkamers. De kleedkamers worden net achtergelaten.
 2. De zaal wordt netjes achtergelaten! Zorg ervoor dat je al je bezittingen meehebt. De club is niet aansprakelijk voor diefstal! 
 3.  Kinderen worden op tijd afgehaald. Kan het uitzonderlijk iets later zijn, gelieve de trainer in kwestie hiervan te verwittigen.

Algemene afspraken:

 1. In de basisgroepen worden de gymnasten ingedeeld op basis van leeftijd. In de competitie groepen worden de gymnasten op basis van leeftijd en capaciteiten ingedeeld. Dit gebeurt aan de hand van testen, resultaten van wedstrijden en doorstroming uit andere groepen.

 2. Elke wijziging in tijdstip of locatie van de lessen worden in principe via mail medegedeeld. Vraag uw kind naar eventuele berichten of kijk op de website van de club www.otvnazareth.be voor de kalender.

 3. Trainen in de vrije tijd (en dus buiten de trainingen om) is niet toegestaan. Enkel in overleg met het bestuur kan hiervan eventueel (en onder voorwaarden) afgeweken worden.

 4. Het sportieve jaar loopt tussen 1 september en half juni en bevat ongeveer 34 weken training. In die 34 weken zijn ook de onderbrekingen voor wedstrijden, turnfeesten etc voorzien.

 5. Er zijn geen trainingen tijdens de schoolvakanties of op officiële feestdagen tenzij anders medegedeeld. Het eerste weekend van de vakanties gaan de trainingen normaal gezien steeds door. De trainingen worden hernomen de eerste maandag na de verlofperiode. Voorbeeld: herfstverlof 2018: trainingen gaan door op zaterdag 29 en zondag 30 oktober. De eerstvolgende training is voorzien vanaf maandag 5 november.

 6. OTV voldoet aan de privacy-wetgeving volgens de GDPR

 7. Er wordt medewerking verwacht van alle leden bij de verschillende activiteiten die OTV ten voordele van de club organiseert. Dit gaat over het turnfeest, wedstrijden, truffelverkoop, andere inzamelacties, … De trainers zullen je hierover ten gepaste tijde inlichten.

 8. Alle leden die zich inschrijven bij de recrea- en competitiegroepen (zijnde AGH – AGD – pupillen – C ploeg – B ploeg – tumbling competitie – trampoline competitie) nemen minimaal 2 keer per jaar deel aan wedstrijden. Geen deelname aan de wedstrijden kan een reden zijn om niet meer tot de groep toegelaten te worden en doorverwezen te worden naar een niet-competitie groep.

 9. Alle gymnasten van de recrea- en competitiegroepen (zijnde AGH – AGD – pupillen – C ploeg – B ploeg – tumbling competitie – trampoline competitie) moeten beschikken over de verplichte kledij bij de wedstrijden. Vraag ernaar bij de trainers of bij de verantwoordelijke van het bestuur voor de kledij. Er worden eind september 2 ‘pasdagen’ georganiseerd

 10. Bij problemen of vragen allerhande, neem zo vlug mogelijk contact op met het bestuur via het club e-mail adres, otvnazareth@gmail.com of onderstaande telefoonnummers:

Chantal Alessi

Voorzitter

0486/72.70.49

Hannah Vanden Bossche

Verantwoordelijke AGD/Tumbling

0479/74.26.83

Leoniek Vaal

Verantwoordelijke dans

0473/59.85.19

Lidgelden

 1. Lidgelden worden bij de inschrijving online betaald voor een gans jaar. In uitzonderlijke gevallen en na aanvraag via mail kan het lidgeld opgesplitst worden in twee delen. De online betalingen lopen via een betalingssysteem ‘Mollie’ genaamd.

 2. Starten kan op ieder moment van het schooljaar , de lidgelden worden maar 1 maal aangepast namelijk na de Kerstvakantie.

 3. Het lidgeld omvat een vast deel voor administratiekosten en een deel lesgeld.

 4. Bij langdurige afwezigheid waardoor er geen training kan gevolgd worden (minimum 8 weken en een medisch attest) kan het bestuur besluiten om een deel van het lidgeld terug te betalen. Het betreft dan een deel van het gedeelte ‘lesgeld’. Dit bedrag zal in verhouding staan tot de duur van de afwezigheid / totaal aantal voorziene lesweken.

 5. Wanneer een lid gedurende het jaar stopt bij OTV, wordt geen lidgeld terugbetaald.

 6. Trainingen gedurende de zomerperiode zijn apart te betalen. Je kan terecht bij de trainers voor de juiste gegevens. Een betalingsuitnodiging zal bezorgd worden in september / oktober.

 7. De gemeente Eke-Nazareth voorziet een vergoeding voor een eerste inschrijving bij een sportclub uit Eke-Nazareth. Gegevens zijn te downloaden via de gemeentelijke website.