Voorstelling

Olympische Turn Vereniging Nazareth vzw heeft, sinds haar oprichting op 7/1/1981 van een zinvolle sportbegeleiding van kleuters en opgroeiende tieners haar voornaamste prioriteit gemaakt. Ons aanbod bestaat uit kleutergym, recreatief turnen voor jongens en meisjes, trampoline springen, kinderdans, gym voor volwassenen, onderhoudsgymnastiek en competitie turnen. Hiernaast bieden wij ook ballet en kidsdance aan. OTV Nazareth vzw telt ondertussen meer dan 500 leden.

INTERN REGLEMENT

Algemene afspraken

 1. Iedereen wordt 5 minuten voor de aanvang van de trainingen in de sporthal verwacht, zodat deze tijdig kunnen beginnen.
 2. Toestellen opstellen en opruimen gebeurt gezamenlijk dus… iedereen helpt mee.
 3. Laat waardevolle voorwerpen thuis, de club is niet aansprakelijk voor diefstal.
 4. In de basisgroepen worden de gymnasten ingedeeld op basis van leeftijd. In de competitie groepen worden de gymnasten op basis van leeftijd en capaciteiten ingedeeld. Dit gebeurt aan de hand van testen, resultaten van wedstrijden en doorstroming uit andere groepen.
 5. Als lid van onze vereniging ben je verzekerd bij de GYMFED. Je bent pas verzekerd als je lidgeld betaald is.
 6. Ouders worden verondersteld hun kind tot in de sportzaal te begeleiden en na te gaan of er al dan niet les is. Door onvoorziene omstandigheden(ziekte, ongeval…) is het mogelijk dat een les niet kan doorgaan.
 7. Om de trainingen vlot te laten verlopen en de kinderen geconcentreerd te laten trainen, wordt er aan de ouders/begeleiders gevraagd snel de zaal te verlaten na het afzetten van de kinderen. Het is om veiligheidsredenen absoluut niet toegestaan aan niet-gymnasten om plaats te nemen op de zitbanken aan de aanloopzone voor de sprong ! Noch voor ouders, broers, zussen, etc.
 8. Kinderen worden op tijd afgehaald. Kan het uitzonderlijk iets later zijn, gelieve de trainer in kwestie hiervan te verwittigen.
 9. Elke wijziging in tijdstip of locatie van de lessen worden in principe via mail medegedeeld. Vraag uw kind naar eventuele berichten of kijk op de website van de club www.otvnazareth.be voor de kalender.
 10. Bij problemen of vragen allerhande, neem zo vlug mogelijk contact op met het bestuur:
  • Chantal Alessi – voorzitter: 0486 / 72 70 49
  • Hannah Vanden Bossche - verantwoordelijke AGD/tumbling: 0479 / 74 26 83
  • Leoniek Vaal – verantwoordelijke dans: 0473/59 85 19
  • Of via emailadres van de club otvnazareth@gmail.com
 11. De turnzaal wordt netjes achtergelaten. Enkel hervulbare flessen worden toegestaan. Geen PMD bij OTV! Drinken kan enkel aan de kastjes.
 12. Je blijft niet langer dan noodzakelijk hangen in de kleedkamers. De kleedkamers worden net achtergelaten.
 13. Bij het toekomen in de zaal kan je de schoenen onderaan de kastjes plaatsen, aan de kant van de gang. Aan de andere kant van de kastjes zijn grotere vakjes voorzien om rugzakken en sporttassen op te bergen. We houden de kasten graag vrij, om rommel te vermijden.
 14. Voor en na de training is het verboden de toestellen te gebruiken. De club is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. Enkel gymnasten die training hebben mogen zich in de turnzone bevinden. Zoniet blijft iedereen wachten in de daarvoor voorziene wachtzone (de ‘gang’).
 15. Het is verboden voor niet-leden om de toestellen te gebruiken of om in de ‘turnzone’ te komen.
 16. Trainen in de vrije tijd (en dus buiten de trainingen om) is niet toegestaan. Enkel in overleg met het bestuur kan hiervan eventueel (en onder voorwaarden) afgeweken worden.
 17. Het sportieve jaar loopt tussen 1 september en half juni en bevat ongeveer 34 weken training. In die 34 weken zijn ook de onderbrekingen voor wedstrijden, turnfeesten etc voorzien.
 18. Er zijn geen trainingen tijdens de schoolvakanties of op officiële feestdagen tenzij anders medegedeeld. Het eerste weekend van de vakanties gaan de trainingen normaal gezien steeds door. De trainingen worden hernomen de eerste maandag na de verlofperiode. Voorbeeld: herfstverlof 2018: trainingen gaan door op zaterdag 29 en zondag 30 oktober. De eerstvolgende training is voorzien vanaf maandag 5 november.
 19. OTV voldoet aan de privacy-wetgeving volgens de GDPR
 20. Er wordt medewerking verwacht van alle leden bij de verschillende activiteiten die OTV ten voordele van de club organiseert. Dit gaat over het turnfeest, wedstrijden, truffelverkoop, andere inzamelacties, ... De trainers zullen je hierover ten gepaste tijde inlichten.
 21. Alle leden die zich inschrijven bij de recrea- en competitiegroepen (zijnde AGH – AGD – pupillen - C ploeg - B ploeg - tumbling competitie - trampoline competitie) nemen minimaal 2 keer per jaar deel aan wedstrijden. Geen deelname aan de wedstrijden kan een reden zijn om niet meer tot de groep toegelaten te worden en doorverwezen te worden naar een niet-competitie groep.
 22. Alle gymnasten van de recrea- en competitiegroepen (zijnde AGH – AGD – pupillen - C ploeg - B ploeg - tumbling competitie - trampoline competitie) moeten beschikken over de verplichte kledij bij de wedstrijden. Vraag ernaar bij de trainers of bij de verantwoordelijke van het bestuur voor de kledij. Er worden eind september 2 ‘pasdagen’ georganiseerd.

Lidgelden

 1. Lidgelden worden bij de inschrijving online betaald voor een gans jaar. In uitzonderlijke gevallen en na aanvraag via mail kan het lidgeld opgesplitst worden in twee delen. De online betalingen lopen via een betalingssysteem ‘Mollie’ genaamd.
 2. Starten kan op ieder moment van het schooljaar , de lidgelden worden maar 1 maal aangepast namelijk na de Kerstvakantie.
 3. Het lidgeld omvat een vast deel voor administratiekosten en een deel lesgeld.
 4. Bij langdurige afwezigheid waardoor er geen training kan gevolgd worden (minimum 8 weken en een medisch attest) kan het bestuur besluiten om een deel van het lidgeld terug te betalen. Het betreft dan een deel van het gedeelte ‘lesgeld’. Dit bedrag zal in verhouding staan tot de duur van de afwezigheid / totaal aantal voorziene lesweken.
 5. Wanneer een lid gedurende het jaar stopt bij OTV, wordt geen lidgeld terugbetaald.
 6. Trainingen gedurende de zomerperiode zijn apart te betalen. Je kan terecht bij de trainers voor de juiste gegevens. Een betalingsuitnodiging zal bezorgd worden in september / oktober.
 7. De gemeente Eke-Nazareth voorziet een vergoeding voor een eerste inschrijving bij een sportclub uit Eke-Nazareth. Gegevens zijn te downloaden via de gemeentelijke website.