Voorstelling

Olympische Turn Vereniging Nazareth vzw heeft, sinds haar oprichting op 7/1/1981 van een zinvolle sportbegeleiding van kleuters en opgroeiende tieners haar voornaamste prioriteit gemaakt. Ons aanbod bestaat uit kleutergym, recreatief turnen voor jongens en meisjes, trampoline springen, kinderdans, gym voor volwassenen, onderhoudsgymnastiek en competitie turnen. Hiernaast bieden wij ook ballet en kidsdance aan. OTV Nazareth vzw telt ondertussen meer dan 500 leden.

INTERN REGLEMENT

Algemene afspraken

 1. Gelieve minimum 5’ voor de aanvang van de lessen aanwezig te zijn in de sporthal.
 2. Toestellen opstellen en opruimen gebeurt gezamenlijk dus… iedereen helpt mee.
 3. Laat waardevolle voorwerpen thuis, de club is niet aansprakelijk voor diefstal.
 4. In de basisgroepen worden de gymnasten ingedeeld op basis van leeftijd. In de competitie groepen worden de gymnasten op basis van leeftijd en capaciteiten ingedeeld. Dit gebeurt aan de hand van testen, resultaten van wedstrijden en doorstroming uit andere groepen.
 5. Als lid van onze vereniging ben je verzekerd bij de GYMFED. Je bent pas verzekerd als je lidgeld betaald is.
 6. Bij langdurige afwezigheid (minimum 4 weken en een medisch attest) kan het bestuur besluiten om een deel van het lidgeld terug te betalen.
 7. Ouders worden verondersteld hun kind tot in de sportzaal te begeleiden en na te gaan of er al dan niet les is.
  Door onvoorziene omstandigheden(ziekte, ongeval…) is het mogelijk dat een les niet kan doorgaan.
 8. Kinderen worden op tijd afgehaald. Kan het uitzonderlijk iets later zijn, gelieve de trainer in kwestie hiervan te verwittigen.
 9. Elke wijziging in tijdstip of locatie van de lessen worden in principe via mail medegedeeld. Vraag uw kind naar eventuele berichten of kijk op de website van de club www.otvnazareth.be voor de kalender.
 10. Bij problemen of vragen allerhande, neem zo vlug mogelijk contact op met het bestuur.
  Alessi Chantal (09/384.09.77) of Hannah Vanden Bossche (0479 74 26 83).
 11. De turnzaal wordt netjes achtergelaten. Lege drankflesjes horen thuis in de vuilbak.
 12. Je blijft niet langer dan noodzakelijk hangen in de kleedkamers. De kleedkamers worden net achtergelaten.
 13. Voor en na je les is het verboden de toestellen te gebruiken.
  De club is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
 14. Het is verboden voor niet-leden om de toestellen te gebruiken.

Lidgelden

 1. Lidgelden worden bij de inschrijving online betaald voor een gans jaar. In uitzonderlijke gevallen en na aanvraag via mail kan het lidgeld opgesplitst worden in twee delen.
 2. Starten kan op ieder moment van het schooljaar , maar de lidgelden worden maar 2 maal aangepast namelijk na de Kerstvakantie en na de Paasvakantie.
 3. Het lidgeld omvat een vast deel voor administratiekosten en een deel lesgeld.
 4. Enkel in uitzonderlijke gevallen(ziekte, ongeval…) waardoor er geen les meer kan gevolgd worden, kan een gedeelte van het lesgeld terugbetaald worden.